ارتباط با ما

شما میتونید با ارسال پیام از درگاه مربوطه با ما در ارتباط باشد و در زمان تعیین شده به سوالات و پیشنهادات ارزشمند شما پاسخ داده میشود .

اگر اطلاعاتی در مورد روند یا موضوعاتی در مورد دوره های آموزشی دارید میتونید با ارسال پیام از درگاه فوق با ما در ارتباط باشید ما در نظر داریم با در نظر گرفتن پیشنهادات ارزشمند شما برای بهبود روند آموزشی شما رو به بهتر بودن قدم برداریم.