دوره جامع بیزنس مستر

۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ناموجود

بر آن شدیم در این آشوب اقتصادی کلیدی باشیم برای گشایش و رونق هر چه بیشتر کسب و کارها و به ادای تکلیف خود بپردازیم. راه‌های گذشته به در‌های جدید نخواهند رسید پس راه جدیدی برای در‌های جدید باید شناخت. پس به تدوین دوره جامع بیزنس مستر پرداختیم تا در این دوره‌ی ریشه‌ای به شناخت شما، کسب و کارتان، دغدغه‌های شما و نقاظ قدرت و ضعف شما خواهیم پرداخت و نقشه راه را ترسیم خواهیم کرد. شروع سفر یادگیری با همسفران موفقیت را در پیش گیریم و ضمن یادگیری، توسعه فردی، رشد کسب و کار، تغییر در نگرش، افزایش تمرکز، تثبیت و استمرار و بازخورد پایدار، که نهایتا نتیجه پایان این دوره آرامش و زندگی بدون قضاوت، با شفاوفیت درونی، رشد مستمر، انطباق با استاندار‌های بیزینسی و رشد و تعالی منتهی به موفقیت را شاهد خواهیم بود.

امید و برنامه این رو داریم که تک به تک شرکت کننده گان در این دوره باشکوه بتوانند پایه‌های درست امپراطوری کسب و کار خود را بنیان‌گذاری کنند و لذت ثروت و قدرت را هر چه بیشتر بچشند.