کتاب مهارت‌های رهبری برای مدیران

۲۴۰,۰۰۰ تومان

انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند و اين يک واقعیت انکارناپذير است، چرا که هر احتیاجی را که بايد برآورده کنند به همکاری يکديگر وابسته است؛ بنابراين، هر فعالیت انسانی در جامعه مستلزم شبکه سازی، کار گروهی و اهداف جمعی است. دلیل اصلی اینکه اين اصلی چرا جوامع، سیستم های کلان تشکیل شده از چندين نوع سازمان هستند، اين است که به آن‌ها اجازه می‌دهند تا به تمام نیازهای اجتماعی رسیدگی کنند. هرچه جوامع پیچیده‌تر و گسترده‌تر باشند، اهداف اين سازمان‌ها مشخص‌تر است و تعاملات بین افراد و گروه‌ها نیز به مراتب پیچیده‌تر می‌شود.اين پیچیدگی نیاز به درک عمیق از وضعیت، بینش جهانی درباره اهداف، استفاده مؤثر از منابع موجود و هماهنگی کارآمد و مؤثر همۀ بخش های درگیر در فرآيند است. مديريت کلید دستیابی به موفقیت در همه اين وظايف است.