دوره توسعه فردی مستر مایند

قیمت اصلی ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.

## سرفصل دوره توسعه فردی ۱۲ جلسه‌ای مستر مایند

*هدف:*

* کمک به افراد برای ارتقای مهارت‌های فردی، افزایش خودآگاهی و رسیدن به اهداف شخصی و حرفه‌ای آنها.

*مخاطب:*

* این دوره برای افراد در هر سنی که به دنبال توسعه مهارت‌های فردی و ارتقای کیفیت زندگی خود هستند، مناسب است.

*مدت دوره:*

* 12 جلسه (دو ساعت در هر جلسه)

*ساختار دوره:*

* هر جلسه بر روی یک موضوع خاص تمرکز دارد که به شرکت کنندگان در درک و ارتقای مهارت های مربوطه کمک می کند.
* در هر جلسه از ترکیبی از روش های تدریس مانند سخنرانی، بحث گروهی، فعالیت های عملی و تمرینات فردی استفاده خواهد شد.
* شرکت کنندگان همچنین فرصتی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات خود و دریافت بازخورد از مربی و سایر شرکت کنندگان خواهند داشت.

*سرفصل پیشنهادی:*

*جلسه 1: مقدمه ای بر توسعه فردی*

* تعریف توسعه فردی و مزایای آن
* تعیین اهداف شخصی و SMART
* شناسایی موانع و چالش های پیش رو

*جلسه 2: خودآگاهی*

* آشنایی با نقاط قوت و ضعف خود
* ارزش ها و باورهای خود را شناسایی کنید
* درک انگیزه های خود

*جلسه 3: مهارت های ارتباطی*

* برقراری ارتباط موثر
* گوش دادن فعال
* حل تعارض

*جلسه 4: مدیریت زمان*

* اولویت بندی وظایف
* برنامه ریزی و سازماندهی
* غلبه بر تعلل

*جلسه 5: تفکر خلاق*

* حل مسئله به طور خلاقانه
* تفکر ایده پردازی
* غلبه بر موانع ذهنی

*جلسه 6: مدیریت استرس*

* شناسایی منابع استرس
* تکنیک های مقابله با استرس
* ایجاد تعادل بین کار و زندگی

*جلسه 7: عزت نفس*

* ایجاد عزت نفس سالم
* غلبه بر انتقاد از خود
* پذیرش خود

*جلسه 8: تعیین هدف*

* تعیین اهداف به روش SMART
* ایجاد یک برنامه عملی
* غلبه بر موانع

*جلسه 9: انگیزه*

* یافتن انگیزه درونی
* حفظ انگیزه در طول زمان
* غلبه بر چالش ها

*جلسه 10: رهبری*

* رهبری خود و دیگران
* انگیزه دادن و الهام بخشیدن به دیگران
* ایجاد یک تیم موفق

*جلسه 11: بازخورد*

* دریافت و ارائه بازخورد موثر
* استفاده از بازخورد برای رشد
* غلبه بر ترس از بازخورد

*جلسه 12: برنامه ریزی برای آینده*

* ایجاد یک برنامه توسعه فردی بلندمدت
* تعیین اهداف و مقاصد
* جشن گرفتن دستاوردهای خود

*منابع:*

* در طول دوره، منابع مختلفی مانند کتاب، مقاله و وب سایت به شرکت کنندگان معرفی خواهد شد.
* همچنین به شرکت کنندگان لیستی از منابع اضافی برای مطالعه بیشتر ارائه می شود.

*ارزیابی:*

* پیشرفت شرکت کنندگان از طریق ترکیبی از روش های ارزیابی از جمله تکالیف، مشارکت در کلاس و پروژه های نهایی ارزیابی خواهد شد.

*ملاحظات:*

* مربی دوره (دکتر هادی میرزائی) یک متخصص واجد شرایط در زمینه توسعه فردی می باشد.
* محیط یادگیری باید امن و حمایتی می‌باشد تا شرکت کنندگان احساس راحتی کنند و آزادانه در مورد تجربیات خود صحبت کنند.

*با شرکت در این دوره توسعه فردی 12 جلسه‌ای، افراد می‌توانند مهارت‌های فردی خود را ارتقا داده، اعتماد به نفس خود را افزایش داده و به اهداف شخصی و حرفه‌ای خود دست یابند.*